Свети Димитър Солунски

Свети Георги лято носи, а свети Димитър зима”. В народния календар празникът на св. Димитър бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Празникът още се нарича Разпус, защото на 26 октомври завършва традиционния период, който е от Гергьовден до Димитровден за наетите сезонни работници – пастири и ратаи.
Св. Георги и св. Димитър

Димитровден е изпълнен с много гадания за предстоящата зима и година: ако месечината е пълна – пълен ще бъде и кошера с мед и ще се роят пчелите. Вечерта срещу празника овчарите хвърляли в кошарата една тояга. Ако сутринта овцете лежали на нея, то се смятало, че зимата ще е дълга, тежка и студена. В народните представи дойде ли св. Димитър на коня си от брадата му започва да идва сняг, т. е. идва зимата и студа.
Св. Димитър и Солун
Св. Димитър Солунски Мироточиви бил роден в Солун. Живял в края на III rи началото на IV в. Баща му бил управител на града. След смъртта му станал управител на солунска област и открито изповядвал християнството, но бил натоварен със задачата да започне гонение срещу тях. Император Галерий на връщане от поход на Изток спрял в Солун и поискал от Димитър да се откаже от вярата си, но напразно. Ето защо бил хвърлен в тъмница. По това време след устроени тържества борецът Лий приканил осъдените християни на борба. Оръженосецът на Димитър – Нестор поискал разрешение от господаря си и победил Лий. По нареждане на императора Нестор бил обезглавен, а Димитър бил прободен с копие в 306 г.
Житие на св. Димитър
След като гоненията били прекратени над лобното му място и гроба бил построен малък храм. В него ставали много чудеса. Един илирийски велможа на име Леонтий получил изцеление при гроба на светеца. В знак на благодарност в 413 г. построил голям храм. От нетленните останки на мъченика текло миро, поради което е наречен св. Димитър Мироточиви.
Саркофаг
В 1493 г. църквата е била превърната в джамия. Мюсюлмански храм е до 1912 г.Храмът практически напълно изгаря при големия пожар от 1917 г. Реставрационните работи завършват през 1949 г., днес е действащ храм, а от 1988 г. е част от културното наследство на Юнеско.
Църква св. Димитър