Унгарският език и Ференц Казинци

„Годен ли е унгарският език за изразяването на съвременните понятия на администрацията, търговията, културата, промишлеността и науката?” Ето това е темата на конкурс, организиран от реномирано немско издателство „Котта”.
Един от участниците в конкурса – Ференц Казинци излага доводите си с голяма убедителност и така унгарският език е жив и днес.Ференц Казинци

В основата на инициативата стои имперетарския вътрешен министър Хагер. Това проучване е и доказателство за това до каква степен императорската администрация се е опасявала от унгарския национален език и е искала неговото елиминиране.
Поставянето на темата показва мнението на Европа и главно на немскоезичната публика за унгарците, а използваният жив език е в основата на всяка нация…
Повече от 50 % от всички получени работи са определили унгарския език като негоден за общуване на по-високо ниво. През 1813 г. след дълго отлагане министър Седлницки казва, че обявяването на резултатите не е препоръчително.
В този период Казинци е ръководил и организирал унгарския литературен живот от своето имение. Неговото творчество е значим културно-исторически документ. Въз основа на писмата и творбите, описващи обичаите и събитията от онова време, може да се възстанови с голяма точност обществения живот на XIX в.
Започва период на обогатяването на речниковия фонд. Благодарение на кръг писатели, между които е и Казинци лексиката се обогатява с повече от десет хиляди думи. В световен план се счита за една изключително успешна политика по отношение на езика.
Благодарение на реформите унгарският език става официален през 1844 г.