Църквата Свeта София в Истанбул

Църквата „Св. София”, църква на Пресветата мъдрост, е най-забележителното и може би най-скъпото украшение на Истанбул. В продължение на хиляда години тя е най-голямата църква в християнския свят. Строежът й започва през 532 г. по време на управлението на император Юстиниан I. Трябвало е да превъзхожда всичко, сътворено до тогава от човешка ръка. При освещаването й през 537 г. Юстиниан възкликва: „О, Соломоне, аз те надминах”, имайки предвид Соломоновия храм в Йерусалим.
Света София

Когато по време на голям метеж Юстиниан изпада в безизходно положение неговият пълководец Велизарий го спасява. Императорът решава в чест на избавлението да издигне грандиозен храм. Построен е на мястото на стар храм и носи името на две приличащи на този храм базилики. Майсторите-строители са Антимий от Трал и математикът Исидор от Милет, създали едно от впечатляващите здания в света.
Юстиниан
Никога преди това не е бил строен купол с подобен размер само въз основата на математически изчисления. За набожните посетители изглеждало, че той плува над тях.
„Слава на Бога, който ме призна за достоен да довърша тази работа”, казал император Юстиниан водейки процесията при влизане в църквата. Правят впечатление размерите на църквата – 7 570 км. м. , изключителната акустика, куполът с венец от 40 прозореца под него, мозайките, 107-те колони, както и изписаните със злато мисли от Корана след превръщането на „Св. София” в джамия след завладяването на Константинопол на 29 май 1453 година от Мехмед Завоевателя. От тогава турците я наричат Ая София, като в архитектурно отношение това е било подчертано с добавянето на 4 минарета около оригиналния купол.
Света София отвътре
Най-важният ремонт по време на нейното съществуване е направен от Мимар Синан, един от най-великите архитекти в Османската империя през XVI в. Тогава са достроени странични подпори, които подобряват стабилността на постройката и я съхраняват до наши дни.
Синан
За времето на своето съществуване 916 години е служила като църква, 477 години като джамия, а по заповед на Мустафа Кемал Ататюрк е превърната в музей.